KİŞİSEL

DİĞER

Dökümanlar


Online İşlemler    

Hızlı Erişim

 


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A- 1. Çiftçi, M. C.,Hasbenli, A. & Özgül, O., 2012. “Two new species of the Hilara maura-group (Diptera: Empididae) from Turkey”, Florida Entomologist, 95(4): 1058-1065. (SCI-B)

A- 2. Koç, H., Özgül, O., Tonguç, A. & Barlas, M., 2012. The Tipulidae fauna of southwestern Turkey (Insecta: Diptera: Nematocera), Zoology in the Middle East, 56 (2012): 115-118. (SCI-C)

A- 3. Özgül, O. & Koç, H., 2012. Contributions to the Limoniidae (Insecta, Diptera) fauna from the inner west Anatolia. Turkish Journal of Zoology, 36 (6): 745-751. (SCI-C)

A- 4. Özgül, O. & Koç, H., 2010. New Records from Inner West Anatolia to the Turkish Limoniidae (Insecta, Diptera) Fauna. Journal of the Entomological Research Society, 12 (3): 45–49. (SCI-C)

A- 5. Tonguç, A., Grıchanov, I., Koç, H, Özgül, O., Barlas, M., 2010. “Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey”, Journal of the Entomological Research Society, 12 (2), 103-107. (SCI-C)

A-6. Koç, H., Oosterbroek, P. & Özgül, O., 2005, A new Turkish Tipula (Lunatipula) species of the acuminata group (Diptera: Tipulidae), Entomologica fennica 16 (4): 251-253. (SCI-C)

A-7. Grichanov I. Ya., Tonguç, A., Civelek H.S., Vikhrev N.E., Özgül O., Dursun O. 2007. Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records. Caucasian Entomological Bull. 3(2): 261-268.

A-8. Çöl, B., Tonguç, A., Özgül, O., Civelek, H.S. ve Kaya, B., 2007. The use of RAPD-PCR analysis in characterization of Liriomyz atrifolii, L. congesta, Agromyza apfelbecki and Chromatomyia horticola species collected from Turkey. Türk .entomol .derg. 30 (4): 243-253.

A-9. Civelek H.S., Tonguç, A., O. Özgül and Dursun, O., 2007. Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey, with Sixteen New Records. Mitt. Internat. Entomol. Ver. 32 (3-4): 151-160. 

A-10. Özgül, O., Koç, H., Stary, J., 2006, “Additions to the Limoniidae species in Turkey (Insecta, Diptera) II”, Int. J. Dipterol. Res., 17 (3): 209-213.

A-11. Koç, H., Wagner, R., Özgül, O.,2006, “Contributions to Dixidae (Diptera, Insecta) Fauna of Turkey”, Int. J. Dipterol. Res., 17 (3): 205-207.

A-12. Koç, H., Özgül, O., Tonguç, A., 2006, “Additions to the Limoniidae species from Türkiye (Diptera, Insecta) I”, Int. J. Dipterol. Res., 17 (1): 17-21.

A-13. Koç, H., Özgül, Ö.& Aktaş, M., 2005,Contributions to Pediciidae and Limoniidae of Turkey (Diptera), Studia Dipterologica, 11 (2): 615-618.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B-1. Özgül, O., Koç, H. & Barlas, M., Tonguç, A., 2009. “Güneybatı Anadolu Bölgesi Limoniidae (Diptera, Nematocera) Faunası”, S. Ü. Fen Fak. Derg.,33 (2009): 61-66.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

C-1. Özgül O., Koç, H., Hasbenli, A., Tonguç, Marmara Bölgesi Pediciidae (Diptera) Faunası, The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Uluslararası, Kırgızistan, 2012 (Sözlü Sunum).

C-2. Koç, H.,Özgül O., A., Tonguç, Molla, A., Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae (Diptera) Türlerinin Fenolojisi, The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Uluslararası, Kırgızistan, 2012 (Poster sunum).

C-3. Çöl, B., Tonguç, A., Özgül, O. & Civelek, H.S., 2007. Biodiversity of Economic Importance of Agromyzidae (Diptera) Species in Turkey by Using Molecular Tecniques. Alien Arthropods in South East Europe crossroad of three continents" Sofya-Bulgaristan, 19-21 Eylül 2007 (Sözlü sunum). 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D-1. Özgül, O., Koç, H., Molla, Y., “İç Batı Anadolu Bölgesinin’nin (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) Tipulidae (Insecta: Diptera) Faunasının Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, İzmir, (2012). (Poster sunum)

D-2. Canbulat, S. & Özgül, O., “Türkiye’de Yayılış Gösteren Mantispa (Neuroptera; Mantispidae) Cinsine Ait Dişi Türlerinin Dış Genital ve Spermateka Yapılarının İncelenmesi". 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, İzmir, (2012). (Poster sunum)

D-3. Tonguç, A., Koç, H., Barlas, M., Özgül, O., Marmara Bölgesi Dolichopodidae (Diptera) Faunası, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 21-25 Haziran 2010 (Sözlü sunum).

D-4. Özgül, O., Koç, H., Tonguç, A., Türkiye’nin Güneybatı Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Limonidlerin Fenolojileri, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 21-25 Haziran 2010 (Poster sunum).

D-5. Koç, H., Hasbenli, A., Özgül, O., Yıldırım, A. L., Marmara Bölgesi Tipulidae (Diptera,  Nematocera) Faunası, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 21-25 Haziran 2010 (Sözlü Sunum).

D-6. Koç, H.,Özgül, O., Hasbenli, A., Tonguç, A., Marmara Bölgesi Limoniidae (Diptera, Nematocera) Faunası, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 21-25 Haziran 2010 (Sözlü sunum).

D-7. Koç, H., Özgül, O., Tonguç, A., Barlas, M., 2010. Güneybatı Anadolu Bölgesi Tıpuloidea Faunası (Diptera, Nematocera), Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010, Burdur (Sözlü sunum).

D-8. Özgül, O., Koç, H. & Barlas, M., “Güneybatı Anadolu Bölgesi Limoniidae (Diptera, Nematocera) Faunası” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 23-27 Haziran 2008, Trabzon (Poster Sunumu).

D-9. Tonguç, A., Civelek, H. S., Koç, H., Barlas, M., Özgül, O.,& Dursun, O., 2008. Güneybatı Anadolu Bölgesi Dolichopodidae (Diptera, Brachycera) Faunasına Katkılar, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon (Poster Sunumu).

D-10. Çöl, B., Tonguç, A., Özgül, O., Civelek, H.S., & Dursun, O., 2008. Chromatomyia horticola (Goureau) ve Liriomyza trifolii (Burgess) (Diptera: Agromyzidae) Türlerinin Muğla İlinde Biyoçeşitliliğinin RAPD (Rastgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleri Yardımıyla Saptanması, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon (Poster Sunumu).

D-11. “International Conference on Biosaline Agriculture& High SalinityTolerance” (Düzenleme Kurulu'nda görev almıştır). Muğla Üniversitesi,  Atatürk Kültür Merkezi,  9-14 Ocak 2005. 

E. Kitap ve Kitapta Bölümler:

E-1. Tonguç, A. ve Özgül, O. 2012, The Insects: An Outline of Entomology, Wiley- Blackwell Publication (P. J. Gullan and P. S. Cranston); Böcekler: Entomolojinin Ana Hatları, (Çeviri Editörü: Gök,  A.), 4. Basımdan Çeviri, Bölüm 17, Entomolojide Metotlar: Toplama, Koruma, Kuratörlük ve Tanımlama, ss 443 – 459, Nobel Akademik Yayıncılık.

DİĞER

  Koç, H., 2004. Mugla ili Tipulidae ve Limoniidae familyalarının faunistik ve ekolojik yönden incelenmesi. (Faunistic and investigation of ecological aspects of Tipulidae and Limoniidae families in Mugla province) Mugla Universitesi Yayınları 55 (Rektörlük Yayınları 35): i-xviii, 1-154 (in Turkish with English abstract)

 

TEZ

   Yüksek Lisans:

 “Aydın İli Limoniidae (Diptera) Familyasının Faunistik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi” (Ekim 2005).

   Doktora:

"İç Batı Anadolu Bölgesi’nin (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) Limoniidae (Insecta, Diptera) Familyasının Faunistik ve Sistematik Yönden İncelenmesi" (Aralık 2011).

 

 PROJELER

A. Tübitak Tarafından Desteklenen Projeler:

1) Projenin Adı: “Güney Batı Anadolu Sulak Alanlarının Sucul ve Yarı Sucul Diptera Faunasının Biyolojik Çeşitliliği ve Zenginliğinin Araştırılması. (Bitti)

TÜBİTAK  TBAG 2245 NOLU PROJE

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Murat BARLAS

Yardımcı Araştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Hasan KOÇ, Doç. Dr. Hasan CİVELEK, Yrd. Doç. Dr. Süleyman SARIBIYIK, Araş.Gör. Erkan KİRİŞ, Araş.Gör. Ali KARAMAN, Araş.Gör. Okan ÖZGÜL,Araş. Gör. Bülent YORULMAZ.

2) Projenin Adı: “Türkiye Agromyzidae (Diptera) Faunası ve Ekonomik Öneme Sahip Türlerin mtDNA ve RAPD (Rasgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleri Yardımıyla Biyoçeşitliliğinin saptanması. (Bitti)

TÜBİTAK  106T122 NOLU PROJE

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hasan Sungur CİVELEK

Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Okan ÖZGÜL,Araş. Gör. Alper TONGUÇ, Biyolog Oktay DURSUN.

3) Projenin Adı: “İç Batı Anadolu Bölgesi’nin (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) Tipuloidea (Diptera, Nematocera) ÜstfamilyasınınFaunistik Yönden İncelenmesi”. (Bitti)

TÜBİTAK 1002 PROJESİ

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hasan KOÇ

Bursiyer: Araş. Gör. Okan ÖZGÜL.

 

B. Üniversitenin Bilimsel Araştırma Birimleri Tarafından Desteklenen Projeler:

4) Projenin Adı: “Muğla İli Tipulidae ve Limoniidae Familyalarının Faunistik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi”. (Bitti)

M.Ü. 01/017 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ PROJESİ

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hasan KOÇ

Yardımcı Araştırıcı: Araş.Gör. Erkan KİRİŞ, Araş.Gör. Ali KAHRAMAN, Araş.Gör. Okan ÖZGÜL.    

5) Projenin Adı: “İç Batı Anadolu Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) Limoniidae (Insecta, Diptera) Familyasının Faunistik Yönden İncelenmesi” (Bitti)

M.Ü. 09/05 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ PROJESİ

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Murat BARLAS

Yardımcı Araştırıcı:Araş. Gör. Okan ÖZGÜL,

  

 

 SEMİNERLER

Seminerin Adı: “Eulophidae (Hymenoptera) Familyası”. Doktora Semineri.

Yer: Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Dekanlık Toplantı Salonu.

Tarih: 11.01.2008

 Seminerin Adı: “Braconidae (Hymenoptera) Familyası”. Doktora Semineri.

Yer: Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ömer Köse Seminer Salonu.

Tarih: 15.06.2007

Seminerin Adı: “Termitlerde Yuva Düzeni ve Sosyal Yaşantı”. Yüksek Lisans Semineri.

Yer: Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Seminer Salonu.

Tarih: 09.06.2003

 

UYGULAMAYA KATILDIĞI LİSANS LABORATUARLARI: 

BİY 4521 İnsan Anatomi ve Fizyolojisi (N.Ö.)
BİY 4521 İnsan Anatomi ve Fizyolojisi (İ.Ö.)
BİY 107 Genel Zooloji Lab (N.Ö.)
BİY 107 Genel Zooloji Lab (İ.Ö.)
BİY 110 Genel Zooloji Lab. (N.Ö.)
SÜR 111 Genel Zooloji Lab.
İFÖ 202 Biyoloji II Lab. 
BİY 249 Omurgasızlar Lab. (N.Ö.)
BİY 249 Omurgasızlar Lab. (İ.Ö.)
BİY 208 Omurgalılar lab. (N.Ö.)
BİY 208 Omurgalılar lab. (İ.Ö.)
BİY 317 Hayvan Fizyolojisi Lab
BİY 440 Entomoloji Lab.
BİY 370 Hidrobiyoloji Lab.
BİY309 Hayvan Emriyolojisi Lab. (N.Ö.)
BİY309 Hayvan Emriyolojisi Lab. (İ.Ö.)

 

 
   
Sitemi

Ziyaretci Defteri       
  Oku
  Yaz
 

Biyoloji      

Sayaç

GÜNDEM


Laboratuar Dersleri

 

   
 
 
 

Copyright© 2007 by Ok@n