KİŞİSEL

DİĞER

Dökümanlar


Online İşlemler    

Hızlı Erişim


Müzik


YENİCE KÖYÜ

Coğrafi konumu: Yenice köyü Muğla merkezine 17 km mesafede, Yerkesik kasabasına 5 km mesafededir.  Doğusu Ula, Kızılağaç Köyü, Çamköy ve Akkaya mahallesi, Asar ve Kefecik tepeleri; Batısı Kuyucak köyü; Kuzeyi Yerkesik, Asar dağı ile Ahırtaş Geçidi; Kuzeydoğusun Doğanköy; Güneyi Karadağ, Frenk dağları ve Kuyucak köyü ile çevrilidir. Yüzölçümü 8.500–9.000 dekar, nüfusu ise 1200 civarındadır. Rakımı 610 m.dir. Her ne kadar dört tarafı dağlarla çevrili olsa da, büyük bir ova görünümündedir. Köyün yerleşim merkezi yaklaşık olarak    37° 07' N / 28° 19' E    koordinatlarına sahiptir.

Bitki örtüsü: Doğuda Asar tepeleri, Kefecik tepesi; Batıda Yaran dağı ve Kurt Ovası dağları, Güneydeki Karadağ ve Frenk dağları yüksek çam ormanları, Kuzeyindeki Asar, Eğlence, Kırıtlar ve Koçkudan tepesi küçük maki ormanları ile kaplıdır. Genel görünüm itibariyle daimi yeşil çam ormanları ve zeytinlik alanlarla etrafı çevrili büyük ve yeşil bir ova görünümündedir.

İklimi: Yayla havasını andırır, deniz seviyesinden yüksekliği çok fazla olmasa da yazları serin olup, kış aylarında bol yağmur almasından dolayı Akdeniz ve Egenin ılıman iklimini kapsar.

Tarihi Eserler: Yörenin Doğusundaki Asar dağında bulunan kaya mezarları ile barınak olduğu sanılan inler bulunur. Batıda Kısık Boğazı’nda bulunan kaya mezarları, Güneyindeki Ahırtaş mevkiindeki inler, yine Ahmetler Semtindeki Hamamlık mevkii, Ören mevkii ve Çaltılık çevresindeki kaya mezarları göze çarpar. Bu eserlerin birçoğu tarım arazisi olduğu için tarihi eserler tahrip edilmiştir. Özellikle çaltılık mevkiind+e bulunan eski yerleşim birimi toprak altında kalmış olup, toprak yüzeyine çıkan kısımları da tahrip edilmiştir. Aşalar köyü (Eskiköy Mahallesi) Dezem Yurdu olarak anılan semtteki ve Pastavcılar, Mersinli Pınar çevresindeki kaya mezarları yanında kırık su arıkları, kiremit, tuğla kırıkları bu yörenin (M.Ö.1200--3400) yılları arasında Kalyalılardan kalma antik kentin Kilandos Şehri olup o zamanda yaşamış olan halk tarafından yerleşim merkezi olarak kullanılmıştır. O dönemde yerleşik halkın bağcılıkla sağladıkları rivayet edilmektedir.                                      

İlk Yerleşim ve Yenice isminin konulması: Kütahya’dan gelen toplu Oğuz boyları Bizans’tan arda kalan boş arazileri kendi aralarında pay ederek toprağa bağlılıklarının ilk aşamasını gösterdikleri sıralarda, Aydın, Milas, Muğla yörelerinde kol kol gelen ve Kızılcakeçili Cemaati, Yenice’de ve Dirgeme’de çiftliklerini kurdukları bilinmektedir. İlk yerleşen Kolun Reisi İsmail Bey olduğundan, İsmail Çiftliği olarak adlandırılmıştır.

Bu ad KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, bu yöreden geçerek Rodos Seferine çıkmış, Rodos Seferini başarı ile bitirdikten sonra, sefere ilk katılan Yenice’de yerleşmiş olan Ulalı Hacı Ali Bey vasıtasıyla bu yerleşim yerinden geçmiştir. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 1522 yılında bu yöreden geçişi sırasında çiftliğin adını YENİCE olarak değiştirmiştir. Bundan sonraki evrede Kanuni Devri ile gelen yerel sancak döneminde Yenice’ye Yerkesik, Milas, Çine, Muğla, Datça, Gökova, Aydın hatta Karadeniz ve Van yörelerinden bile toplanan Yörük boyları köyün yukarıda sayılan dağ eteklerine yerleşerek ayanlık kurmuş oldukları söylenmektedir.

       

Geçim kaynağı: Yenice’ye eski tarihlerde ilk yerleşenler küçükbaş hayvancılıkla geçinirken, sonrakiler ormancılık ve çiftçilik ile uğraşmışlardır. Son yıllarda ise çiftçilik giderek azalmıştır. Arazileri oldukça verimli olan Yenice’de yıllardır üretimi çok fazla olan tütün, domates, üzüm, karpuz ve kavun son 5–10 yılda giderek azalmıştır. Zeytin üretiminde ise az da olsa bir artış söz konusudur. 20–30 yıl önce Meyvecilik de geçim kaynağı iken, bu yıllarda tamamen ortadan kalkma aşamasına gelmiştir. Turizm merkezlerine yakınlığından dolayı halkın bir kısmı buralarda çalışmaktadır. Çiftçilikten hizmet sektörüne özellikle genç nesilde hızlı bir geçiş mevcuttur.

 

Sitemi

Ziyaretci Defteri       
  Oku
  Yaz
 

Biyoloji      

Sayaç

GÜNDEM


Laboratuar Dersleri


Bilgiler


 
 
 
 

 

Copyright© 2007 by Ok@n